Sweden
Helsinki
Sankt Peterburg

Новий день та новий виїзд. Сьогодні наша команда їде до смт. Андріївка.

on .

У кожного села своя історія появи. Історії різні, но є факт, котрий їх обдернує - вони усі цікаві.

 

Цікавий факт, що населених пунктів з назвою Андріївка в Донецькій області цілих вісім. Наша, в якій працювала група, виникла при будівництві залізниці Юзівка - Маріуполь. У 1882 році побудували залізничну станцію, якій призначили грецьку назву - Карань. У 1908 році засноване селище Карань, жителями якої були, в основному, робітники залізни-ці. У 1930 році поряд з селищем Карань будується селище Кизил-Таш, що означає татар-ською - червоний камінь. .В 1947 році станцію і обидва селища об'єднали в селище місь-кого типу та получили назву Андріївка. У селище Андріївка розкопаний курган з похо-ванням епохи ранньої бронзи.
смт. Андріївка мало розвинення інфраструктуру. З 1968 року по сьогоднішній день найбільшим підприємством був гранітно-щебеневий завод. Також тут діяли кілька підп-риємств харчової промисловості. У 1978 році тут діяли радгосп, щебеневий завод, граніт-ний кар'єр, елеватор, середня школа, медична амбулаторія, фельдшерсько-акушерський пункт, клуб і дві бібліотеки. На жаль, на даний момент, з різних причин, більшість органі-зацій, підприємств припинили існування або закриті в наслідок конфлікту.

Як і раніше основним транспортним зв’язком з Маріуполем залишається залізниця. Внутрішні дороги і дороги, які ведуть до основних магістралей в жахливому стані.

Після початку збройного конфлікту на сході України навесні 2014 року селище входить до зони бойових дій. 11 грудня 2014 року постановою Верховної Ради України селище було передано зі складу Тельманівського району в Волноваський район [4].
Для повної оцінки ситуації в населеному пункті всі фактори важливі і співробітни-ки БО Карітас Маріуполь, в бесіді з головою сільської ради завжди намагаються з'ясувати якомога більше факторів, пов'язаний із соціальним аспектом життя населення.

Про те, нас також цікавило питання забезпечення населення питною водою. Вияв-ляється це дуже боляче питання для жителів населеного пункту. 
Тут є дві малопотужні свердловини водопостачання. Одна з них розташована на території місцевої школи, та має стаціонарну систему водо очистки і використовується як питна. Доступ, по-перше, мають учні та працівники школи. Також частково жителі при-леглих вулиць. Друга свердловина знаходиться на території дитячого садка. Вода не очи-щується та використовується як технічна. Питну воду працівники дитсадка беруть у школі.

Більшість мешканців селища використовують воду з колодязів, яких у селі немало. У більшості колодязів вода для пиття не придатна (по перше за органолептичними показ-никами), однак деякі з жителі використовують її як питну. Основним джерелом питної води для мешканців залишається придбання бутильованої води та води на розлив. Ціна такої питної води доходить до 1,5 грн за літр.

Працівники БО Карітас Маріуполь, у ході візиту, відібрали проби з доступних дже-рел питної води, але з огляду на попередній досвід, можна з великою ймовірністю сказа-ти, що за хімічними показниками вода буде далека від стандартів. 
Звичайно, про реалізацію проекту на території населеного пункту поки говорити рано, своє слово повинні сказати ще фахівці гідролог, геодезист, але що точно можна ска-зати, що смт. Андріївка, за отриманими даними, точно можна рекомендувати для участі в проекті.